DOKUMENTÁRNY FILM

"Život v hlavnej úlohe."

Váš film
môže byť dostupný
online a

osloviť milióny divákov

na celom svete

POSTUP SPOLUPRÁCE

PRÍBEH

Základom dobrého filmu
je dobrý príbeh
založený na skutočnej historickej udalosti alebo súčasnej situácií.

SCENÁR

Scenár je prvým krokom
pri tvorbe projektu.
S výrobou scenáru
vám radi pomôžeme.
Bez kvalitného scenára,
nie je možné pripraviť
cenovú ponuku,
ani postup prác.

SPOLUPRÁCA

Ak máme scenár,
môžeme sa pustiť
do práce. Výroba dokumentárneho filmu
zaberie od 3 do
12 mesiacov. Váš film
vás bude reprezentovať
už navždy, preto je dôležité
dopriať jeho výrobe a strihu
toľko času, koľko si zaslúži.

NEZÁVÄZNÁ REZERVÁCIA

Dokument je skvelým
prostriedkom na zachytenie udalostí tak,

ako sa skutočne stali.

Eva Čarnogurská

zakladateľka, Umelecké videá

eva@umeleckevidea.sk

Dokumentárny film je skvelou výpoveďou a zrkadlom doby. Ak máte príbeh, ktorý by ste chceli zvečniť formou filmu, obráťe sa na nás a môžeme sa spolu pustiť do práce.